петък, 9 ноември 2018 г.

НОВОТО НЕ ИДВА. ТО НИ ЧАКА.....

Движението е живот. Направиш ли крачка, смениш ли мястото на което си се спрял, ти оживяваш. Да, посоката е от значение. Дали напред или назад, дали вдясно или вляво – тя все е от значение. Но в каквато и посока да се придвижиш ти надмогваш инертността, и се съживяваш. Ако не направиш крачка, нищо няма да се случи. Ако не смениш мястото където физически или мисловно си се спрял, ти ще вегетираш, но няма да живееш. Човек постига целите си когато се задвижи към тях първо с мисъл, от там и физически. Мисълта е фактор. Мисълта ни задвижва. Когато се движим към една цел с мисъл, тя като че ли се приближава. Но това не е така. Ние се приближаваме, ние стигаме до реализирането й. Ние сме се движили към нея, а не тя към нас. Има в българския език красива дума: осмислям! Значи, влагам в нещо мисълта си, правя го с мисъл. Осмислим ли целта си, направим ли крачка към нея, после втора, трета.... ние вървим към нея и с всяка секунда условията около нас се променят, защото се движим. Така е и със земята. Тя се върти в пространството и никога не е на едно и също място, и никога не е една и съща. Условията за нея се променят, което дава и на нас нови възможности да се развиваме. Но индивидуално, като клетки от организма на земята и ние се движим, и ако осмислим движението си, ние се приближаваме към нещо ново. НОВОТО ИДЕ е алегоричен израз. Всъщност НОВОТО няма да дойде, ако ние не вървим съзнателно към него, ако не се задвижим, и не го постигнем и в мисълта и в обикновения си човешки живот. НОВОТО е онова, към което ние се движим и искаме да усетим и разберем. НОВОТО винаги ще е обект на разговори или празно философстване, ако човек не направи крачка към него и не тръгне с мисъл. НОВОТО не идва, НОВОТО се постига. Постига се с движение. Осмислено, съзнателно движение. Пътят към НОВОТО е пред всеки. Но то ще посрещне и ще се отвори само за онзи който е тръгнал към него, който се движи съзнателно към онова, което е негова цел. НОВОТО се отваря и оживява само за онези, които са осмислили пътя си към него. НОВОТО чака. Понякога то чака с хиляди години човешката душа да разбере тази истина. Истината, че НОВОТО не търси човека, а човекът търси НОВОТО Истината, че който се движи се променя и разширява, а който не се движи, не борави със задълбочена и аналитична мисъл, той се капсулира и смалява. Крачката е важна. Важно е движението с мисъл. Важно е осмисленото и осветено от една благородна цел движение. Това е нужно за да стигнем областта на НОВОТО, и за ума, и за сърцето и за тялото си. Така е. Има път, но той трябва да се извърви. Има цел, но човек трябва да се задвижи към нея. Има НОВО в живота, но то стои и тихо чака осмислилите своя път към него. То не идва на крака. Постига се! С мисъл, и с движение....

© Милка Кралева, 9-11-2018

четвъртък, 1 ноември 2018 г.

КРАЛЕВА Акростих


На Евхен


Кураж имаш и не падаш духом
Родителски контрол за тебе не важи
Апологетика в ума си също имаш
Любовна връзка не може да те задържи
Естетика е твоята природа
Високо целиш се, вървиш по ръб
А силна си да отстояваш,
и да вървиш с изправен гръб...

©Milka Kraleva, 1-11-2018

БУДНОСТ И БУДИТЕЛСТВО

Будните хора са светила. Будността им осветява първо техния личен път. Който се е докоснал до събуден човек се е грял на светлината, която той излъчва. Будните са условие и за други да се събудят. А събуждането е раждане в света на духовността, в света на една по-финна материя, където нещата без да се виждат се разбират. Човекът трябва да се събуди за да мисли и действа самостоятелно, и да използва волята си само за доброто на всички. Будността не е вдигане на факел, не и заставане в център на тълпа от непробудени хора. Будността е състояние на разширено за Реалността съзнание, за което границите не са егоистично поставени, а съзнателно преодолявани в полза на все по-вече и повече знание и култура. Будността е и действие в свят, където има мрак, и където е нужна светлина. Будителтво и будност са качества на човека, който е заменил сабята с творческа дейност. Будител е онзи, който е избрал за себе си да се развива в свят където няма граници за мисълта и творчеството. Будителят не натрапва на никого себе си, но светлината му привлича тези, които са отворили очи и търсят отговори. Будителството не е гръмки речи или славни дела. Будителството е като присъствието на слънцето на нашата земя. То свети и показва, че животът е прекрасен. Будни сме, защото е имало будители край нас, които без думи са ни заредили с част от светлината си. Събудили са ума ни за да мисли самостоятелно, и сърцето ни за да чувства болката на другите. Има и невидими будители. Незнайни. Те говорят на всеки един от нас отвътре. Ние сме свободни да проверим дали онова което казват ни извежда от тъмнината или я увеличава. Основния фактор е човешкиото съзнание. То трябва да се събуди. То трябва да е будно. То трябва да търси. Тогава започва най-човешкия, най-хуманния процес, за който всеки се е родил. . Събуждането. Излизането на светло. “И светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе”. Има ли будност, има будителство. Има ли будност, има прогрес. Има ли будност, има разумен живот. Това е будителството - надмогване на невежеството с разум. И още нещо. Будителството има винаги в основата си едно облагороденото, лишено от егоизъм сърце. Днес е хубав ден. Ден на тези, които са събудили себе си, и с това са просветнали. Ден на тези, чиятно будност свети и намалява тъмнината. Чиято будност свети и прави живота ни по-ясен, по-пълен и по-осмислен. Чиято будност буди човека да се движи напред и нагоре. Да се движи в светлина.

©Милка Кралева'2018

неделя, 21 октомври 2018 г.

ТЪРСЕНЕТО

Какво търси човек обикновено? Ако е разумен, той търси по-доброто, по-качественото, по-ценното, по-задълбоченото.... и изобщо това, което ще му помогне да стане по-знаещ, по-добър, по-осъзнат, по-цялостен. Търсенето, това е ментален акт. Ние съзнателно даваме посока на мислите си, и следим какво те ще ни покажат. Човек може да търси с ума си отговор на толкова съществени въпроси! Ако той не си ги зададе, и не се нагласи да мисли и да се стреми да схване отговорът им, този отговор няма да дойде. Мислите, които ние отправяме в неизвестното се връщат при нас с отговора. Тези мисли се движат в един свят, който ние не познаваме, и който е извън нашия контрол. Но мислите ни отварят прозорец към него, и ние малко по-малко започваме да разбираме че той е реален, обширен, и пълен с неизвестни досега за нас знания, към които можем да се стремим, и можем да открием.

Съзнателният живот на човека изисква той да е буден постоянно, да не заспива. Състоянието на спящия е бездействие, механичен живот, движение по познатия път и липса на каквото и да е усилие за да мисли, за да се движи и напред, и нагоре. Търсенето на отговори помага да се създаде път по спирала, и да се излезе от кръга. Философите, мислителите, писателите учените, усещат този процес на търсачество, на стремеж да влезеш с мислите си в полето, където има необикновено знание. Резултатите от тяхното съзнателно търсене движат човечеството напред. Те пишат книги, те откриват природни закони, те получават отговори на свои въпроси, само благодарение на това търсене!

Човек не бива да се задоволява с онова което знае, и което разбира. Той трябва да се стреми, да търси нови отговори на всичко което става около него, и в него. Той трябва да търси в мислите си неразбраното, за да оправдае присъствието си като човек. Съществуването на земята се оправдава само ако човек се развива умствено, ако се разширява, ако се обогатява. Оправдава се ако е търсач. Ако мислите му са под контрол, и съзнателно работят за него.

Търсачеството е жизнен импулс на духа да надмогне инертността на материята. Търсиш ли - намираш. Търсиш ли - растеш. Търсиш ли - скъсваш кръга и се освобождаваш. Но всичко това става само за онеси, които са смели, и които не се задоволяват с общоприетото, с така-реченото, с шаблонното.

Търсенето! То помага и повдига. То движи човека по спирала и разширява душата му. То го приближава до реалния свят.

Търсачи трябват днес. Будни, съзнателни, мислещи, излезли от кръга човеци. Човеци, повярвали на ума си и впрегнали мислите си да откриват неизвестното. Човеци, способни да търсят и откриват!